Základní škola a Mateřská škola Úterý se nachází 38 km od Plzně v okrese Plzeň – sever na rozhraní s okresy Tachov a Karlovy Vary.

Součástí školy je mateřská škola, školní družina a školní jídelna. Jedná se o malotřídní školu, která poskytuje základní vzdělání od 1. – 5. ročníku. V současnosti jsou žáci rozděleni do jedné třídy.

Vážení rodiče,

děkujeme za váš zájem o umístění dítěte do naší MŠ.

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená (§183, odst. 2 zák. 561/2004 Sb., školský zákon).

Písemné rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání lze vyzvednout kdykoli po domluvě v budově MŠ.

Pokud si rozhodnutí o nepřijetí zákonný zástupce nevyzvedne, bude mu zasláno poštou.

Rozhodnutí o přijetí nebude v písemné podobě zákonnému zástupci doručováno.

V Úterý 29. 5. 2024     

     

20240529075643109