Základní škola a Mateřská škola Úterý se nachází 38 km od Plzně v okrese Plzeň – sever na rozhraní s okresy Tachov a Karlovy Vary.

Součástí školy je mateřská škola, školní družina a školní jídelna. Jedná se o malotřídní školu, která poskytuje základní vzdělání od 1. – 5. ročníku. V současnosti jsou žáci rozděleni do jedné třídy.