Dýňování

Děti si za pomoci pedagogů a rodičů vydlabaly a vyřezaly dýně, které si poté odnesly domů jako dekoraci. Některé děti se rozhodly pro více dýní a ty pak darovaly škole a školce na výzdobu hlavních vchodů. Na setkání s rodiči panovala velice příjemná atmosféra, rodiče i pedagogové se podíleli na přípravě občerstvení. Při této příležitosti jsme informovali rodiče o aktuálním životě ve škole. Den se vydařil a nyní naši školu a školku zdobí krásné dýně, které vytvořily naše šikovné děti.

Adéla Kávová, vedoucí učitelka MŠ.