Mateřská škola v Úterý je škola s dlouholetou historií. Nachází se 38 km od Plzně, v okrese Plzeň-sever, na rozhraní s okresy Tachov a Karlovy Vary. Byla založena v roce 1955. Do roku 1957 probíhal i sobotní provoz. Škola se celkem 3x stěhovala. 

V nynější budově se škola nachází od roku 1962. V roce 1998-99 se mateřská škola stala součástí základní školy. Je umístěna v levé dolní části budovy a má samostatný vchod. 

Mateřská škola je jednotřídní se smíšenou věkovou skupinou dětí ve věku od 3 do zpravidla 6 let. Dostatečně velké prostory třídy umožňují vytvoření hracích koutků, míst pro odpočinek i rušnější pohybové aktivity.  

Ke škole přiléhá zahrada i dětské hřiště, které děti využívají při svých hrách a pohybových aktivitách.  

Vybavení školy je pestré a bohaté. Snažíme se ho stále doplňovat podle potřeb dětí, zaměstnanců a zásad zdravého prostředí.  

Třída prošla částečnou rekonstrukcí i v průběhu letních prázdnin 2023.

Maskotem třídy je DRÁČEK ÚTERÁČEK.