Základní škola a Mateřská škola Úterý, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace

Úterý 16, 330 40 Úterý

Telefon: 373 312 216

info@zs-utery.com

Datová schránka: caamirc

Bankovní účet školy: 1473364001/2700

Ředitel školy:

Mgr. Jana Klečková

Mobil: 606 025 567

info@zs-utery.com

Učitelský sbor:

Mateřská škola:

Kindlová Libuše

Mobil: 606 045 214

libuse.kindlova@zs-utery.com

Ziateková Marie

marie.ziatekova@zs-utery.com

Základní škola:

Týzlová Ivana

ivana.tyzlova@zs-utery.com

Kaiserová Anna

anna.kaiserova@zs-utery.com

Asistent pedagoga MŠ:

Pavlína Ziateková

pavlina.ziatekova@zs-utery.com

Školní družina:

Vedoucí vyhovatelka:

Pavlína Ziateková

pavlina.ziatekova@zs-utery.com

Vychovatelka:

Týzlová Ivana

ivana.tyzlova@zs-utery.com

Vedoucí školní jídelny:

Staříková Jana

jana.starikova@zs-utery.com