Vítání občánků

Děti ze základní školy nacvičily krátké pásmo básniček a písniček u příležitosti vítání občánků. Událost proběhla v krásných prostorech místní radnice. Vystoupení se dětem velmi vydařilo a všechny přítomné potěšilo.