Výtvarná výzva – Den stromů

20. 10. 2023 – DEN STROMŮ

Děkujeme všem umělcům za zapojení do naší malé výzvy k oslavě Dne stromů.

Sešlo se 11 krásných děl, která byla k vidění i před budovou školy.

Vybrat a odměnit pouze jednoho účastníka, který obdrží malou pozornost, byl opravdu těžký úkol. Proto jsme obrázky náhodně očíslovali a obrázek s odměnou losovali. Losování proběhlo dle pravidel a pod notářskou kontrolou celé třídy.

A protože byly všechny obrázky krásné, odměna putovala nakonec ke třem dětem vylosovaným a jednomu umělci, kterého vybrala paní kuchařka – současně se také slavil Den kuchařů.

Vítězná čísla jsou 2, 3, 10 a dodatkové číslo 1.

.