Den seniorů – vystoupení a předání knihy

U příležitosti oslavy Dne seniorů vystoupily děti ze ZŠ i MŠ a předvedly své připravené programy. Děti z mateřinky pásmo básniček s tanečkem. Děti ze školy nacvičené tance a básničky.

Současně proběhlo předání knihy pana spisovatele Březiny dětem, které se svými obrázky podílely na její ilustraci. Slavnostního předání se ujala paní ředitelka společně s panem starostou.

Prezentace dětských děl byla součástí programu.