Den vzniku Československé republiky

Státní svátek – den vzniku Československé republiky a jak to měly děti v ZŠ

Sledovali jsme videa o konci první světové války a o rozpadu habsburské monarchie.

Debatovali jsme o kladech, které nově vzniklý stát občanům přinesl a o moudrosti prezidenta T.G. Masaryka.

Běhací diktát nám pomohl upevnit znalosti, týkající se české státnosti.

Na místní radnici nám laskavý pan starosta povyprávěl o tom, jak probíhal konec 1. světové války v našem městě Úterý.

Pracovali jsme na obnově pomníku před budovou školy. Tento pomník sice vznikl na památku obětem 2. světové války, nicméně my jsme jeho zušlechtěním uctili vzpomínku na ty, jenž padli v první válce a zasloužili se tak o vznik nového státu – podle historie jich také nebylo málo.

Vyrobili jsme si svou vlastní vlajku a u vyzdobeného památníku si společně zazpívali státní hymnu.

Doufáme, že se nám podařilo společnou prací a zážitky zanechat v žácích takovou stopu, že si tento den budou vždy vědomě připomínat. A o tom snad učení je.