Jak Lesíčkovi uletěly včelky do Bavorského lesa

V pátek 4.2.2022 do naší školy přijelo Divadlo Dětí. Hudební pohádku nám zahráli dva herci a děti se chvílemi staly součástí příběhu. V pohádce jsme se například dozvěděli, jak je důležité chovat se hezky k lesu.

Děkujeme divadlu za zážitek

ZŠ a MŠ Úterý