Mladí tvůrci našeho regionu

Velké poděkování patří ZŠ Bezdružice a ZŠ Konstantinovy Lázně, které se s námi zapojili do programu Mladí tvůrci. Program pro ně připravila organizace NVIAS, která se věnuje vytváření projektů, které zábavně mění mladé generace z konzumentů na tvůrce.

V každé škole, včetně té naší, se uspořádal 4hodinový program Naše firmy, kde si žáci mohli vyzkoušet založení vlastních firem. Myslím, že děti občas podceňujeme, protože jejich nápady byly naprosto skvělé! Děti se učí prezentovat, rozvíjet kreativitu, programovat, základy marketingu a byznysového myšlení. Zároveň potřebují angličtinu v rámci programování mBota, pro prezentace nezbytnou češtinu, matematiku pro investování, výtvarné vlohy pro kreslení plakátů, musejí znát místo, kde žijí a využít tak jeho potenciál. Ale především jde o SPOLUPRÁCI 🙂

V Bezdružicích přišli s firmou na domácí roboty, kovovýrobu, rozvoje farmaceutického průmyslu (pilulku, která vás ze všeho vyléčí :). Následně jsme šli na exkurzi do místní zinkovny Signum, kde nám Pavel Procházka přiblížil provoz v praxi. Děti se dozvěděly, jak funguje provoz zinkovny, odkud a kam se materiál dováží a obecné využití zinku.

V Konstantinových Lázních děti založily firmu na výrobu oblečení, stolních lampiček, vesmírného vozidla, PC techniky. Poté jsme se šli podívat na podnikání v praxi k Romaně Kolesové do cukrárny/infocentra a knihovny v jednom Kafíčko a knížka. Zde jim Romča připravila, co všechno musí člověk umět, když si chce takový podnik otevřít. Děti musely kavárnu připravit, spočítat kasu, doplnit zásoby, zkontrolovat knihovnu a umět mluvit o místním regionu jako správný zaměstnanec infocentra.

Úterské děti vymyslely roboauta, potřeby pro umělce, vozítko pro postižené a sportovní potřeby, které se nikdy nerozbijí 🙂 Na exkurzi jsme šli do Turbovna, kde byl dětem Honzou Floriánem přiblížen neziskový svět a nadšení pro participaci v obci.

Celkovým závěrem bylo propojení těchto tří škol. Žáci z Bezdružic a Konstantinových Lázní dorazili k nám do Úterý a zkusili vymyslet ještě jednou firmy/podniky/služby, které by pomohly místnímu regionu. Týmy byly namíchané tak, aby z každé školy byl alespoň jeden žák ve skupině, abychom podpořily vzájemné vztahy mezi dětmi, učiteli a měli prostě společný zážitek 🙂 Bylo znát, že už znali princip hry, zkušeněji prezentovali své nápady a za sebe musím říct, že to byl opravdu silný zážitek. Společně vymysleli společnost, která by se věnovala parkům a zeleni v obcích, robota, který by pomocí umělé inteligence sbíral odpadky po obcích, počítače do škol ušité na míru žákům, podnik s místními šperky a dekoracemi.

Exkurze za místním podnikatelem proběhla i zde, tentokrát jsme se společně vydali za Jirkou Koutným Střechy-Koutný, který děti seznámil s životem klempíře, pokrývače, automechanika a děti si mohly vyzkoušet na vlastní kůži některé činnosti.

Děkujeme všem za účast, podporu a nadšení!

ZŠ a MŠ Úterý