Projekt MAS Radbuza – Den jinde!

I v letošním roce se naše škola zapojila do projektu MAS Radbuza – Den jinde!

Skvělá myšlenka, která umožňuje seznámit, propojit a vzájemně inspirovat účastníky. V neposlední řadě pak poznat nová místa.

Tentokrát jsou našimi partnery pedagogové a děti ze ZŠ a MŠ Líšťany a první setkání se odehrálo u nás.

I když nám počasí příliš nepřálo, prožili jsme velice pěkný den. Školáci společně s předškoláky, provedli návštěvu školou i školkou.

Otevřeli se jim dveře kostela sv. Jana Křtitele a nechyběla ani návštěva radnice, kterou je provedl pan starosta. Dopoledne pak všem zpestřil vtipný pohádkový příběh O zlaté rybce.

K dispozici bylo pohádkové občerstvení, na jehož přípravě se vydatně podíleli rodiče zapojených dětí a za to jim patří veliký dík – jsou úžasní ❤

Naši noví kamarádi od nás dostali také drobnou pozornost.

Všichni se těšíme na návštěvu v Líštanech, kam se vydáme v druhé polovině měsíce. Projekt zakončíme na společném setkání všech – do projektu zapojených – škol, které se uskuteční v červnu v Prusinách.

Jsme rádi, že můžeme být součástí takových projektů😇

+ 4